Der er tradition for, at man som beboer er aktiv deltagende i det arbejdsmæssige fællesskab på stedet.

Det er en af de fundamentale og grundlæggende værdier på Forsorgshjemmet Godrum, at aktivering er værdifuldt og gavnligt. Grundtanken er dog for det drejer sig om at blive og være i stand til at klare sig selv som aktiv borger i samfundet. At have et lønnet arbejde øger ens selvstændighed og råderum, og er derfor et godt ideal for den der har muligheden.

Godrum er godkendt som aktiveringssted i forhold til kontanthjælpsmodtagere i Silkeborg kommune.