Vi tilbyder midlertidig ophold til hjemløse og funktionel hjemløse (personer som midlertidig ikke kan bo i egen bolig).

Vi indskriver ikke personer med en promille over 2,9. Her henvises til hospitalsbehandling i stedet.

Under opholdet hjælper vi med at få løst de problemmer, der har bevirket hjemløsheden.

Under opholdet, deltager man i de daglige gøremål, f.eks. køkken, rengøring, grønt område og værksteder.