Velkommen til Forsorgshjemmet Godrum

- en del af Godrum Gruppen

Forsorgshjemmet Godrum ligger placeret i et naturskønt område sydvest for Silkeborg.

Godrum er en boform der tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse personer, samt personer der ikke umiddelbart kan fungere i egen bolig.

Godrums primære opgave er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og omsorg. Det overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. Udgangspunktet heri er beboerens egne ønsker og ressourcer. Der arbejdes efter hjælp til selvhjælp-princippet.

Godrum består af engagerede medarbejdere, som fordeler sig på ledelse, HR medarbejdere, aktiveringsmedarbejdere, sygeplejersker, pædagogiske medarbejdere og vores hverdag er præget af aktivt arbejde på og med et godt miljø for såvel beboere som ansatte. Vi er fra AT tildelt tre grønne smileyer, en for hver afdeling.
Og vi har et tæt samarbejde med Lægehuset i Ejstrupholm.
Vi arbejder iøvrigt med et kontaktperson system.