Henvendelse:

Borger henvender sig for plads og det vuderes om borger tilhører målgruppe for ophold på Forsorgshjemmet Godrum.

Indskrivning:

Ved ankomst til Forsorgshjemmet Godrum underskrives indskrivningspapirer og der gennemgåes velkomstforlder og husregler samt tilbydes mad/drikke og rundvisning.

Helbred / medicin:

FMK tilgås og egen læge kontaktes ved behov for konsultation, medicinbestilling/justering.

Økonomi / adresse:

Har beboeren ingen forsørgelsesgrundlag eller skal beboeren søge om ydelse i Silkeborg kommune, er personalet behjælpelig hermed. Ligeledes skiftes adresse medmindre andet er aftalt med betalingskommune.

Indskrivningssamtale:

Kontaktperson afholder indskrivningssamtale med beboer indenfor et par dage, hvor opholdsplan ligeledes opstartes.

Ugesamtaler:

Kontaktperson og beboer afholder ugesamtaler, hvori der drøftes trivsel, ophold på Godrum samt udvikling af målene for opholdet. Opholdsplanen opdateres løbende.

Handleplansmøder:

Boeboer og kontaktperson deltager i handleplansmøder med betalingskommunen.

Udskrivning:

Opholdet afsluttes når samarbejdet ikke længere giver mening eller når beboer har et bedre tilbud i form af egen bolig, botilbud eller lign. med eller uden støtte.