Beboermøder:

Der afholdes beboermøder mandag, hver anden uge.

Der deltager beboer og personale, hvor ændringer og nye tiltag tages op.

Fritidsudvalg:

Der er et fritidsudvalg på Godrum, som består af min. 2 beboer og 1 personale.

Der tages emner op vedr. nye tiltag og ture ud af huset.